Mae sawl ffordd i gefnogi Cwtsh!

Rydym yn dibynnu’r llwyr ar gymorth a rhoddion gwirfoddolwyr i redeg Cwtsh. Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd.

1. Rhoddion

Mi fuasem wrth ein boddau efo unrhyw roddion o deganau ac offer chwarae i’r plant!

Hefyd wrth gwrs, buasem yn ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth faterol arall.

2. Helpu efo’r sesiynau

Allwch chi gynnig helpu gofalu am sesiwn os gwelwch yn dda?

Yr hyn sydd angen ydi cyrraedd fymryn yn gynnar ac aros tan y diwedd i drefnu’r stafell a pharatoi diodydd; gofalu am y cofrestr a derbyn arian; dod â stori i’w darllen; paratoi syniad crefft; arwain dipyn o ganu – neu unrhyw weithgaredd arall!

Rhowch wybod os gallwch chi gynnig helpu unrhyw bryd, neu os oes gennych gwestiynau!