Cwtsh i bawb!

Diolch am ddangos diddordeb mewn cylch chwarae Cymraeg sy’n cyfarfod ar benwythnos, i’r plantos (a’r bobl fawr!) gael cymdeithasu yn Gymraeg!

Pryd mae Cwtsh?

Bob yn ail Sadwrn.

Gweler y calendr ar y dde.

Byddwn yn cyfarfod rhwng 2.30 – 4.30 y pnawn.

Ble mae Cwtsh?

Yng Nghanolfan Cymry Llundain, 157-163 Gray’s Inn Road, WC1X 8UE. Diolch o galon i’r Ganolfan am estyn croeso cynnes inni.

Beth sydd angen inni ddod i Cwtsh?

Bydd tê a choffi ar gael, ond dewch â byrbrydau a diodydd i’ch plant os gwelwch yn dda.

Cofiwch na allwn ofalu am blant heb eu rhieni neu ofalwyr, a bydd galw felly i chi fel rhiant neu ofalwr fod yn bresennol trwy’r adeg I oruwchwilio eich plant / plentyn.

Gwybodaeth am Cwtsh

Rydym yn gyrru cylchlythyr ar e-bost yn rheolaidd i bawb sydd eisiau clywed am Cwtsh. Rhowch wybod inni os gwelwch yn dda os ydych chi am dderbyn e-bost gennym. Mae manylion am Cwtsh yn ymddangos hefyd ar wefan Canolfan Cymry Llundain.

Helpwch Cwtsh!

I Cwtsh fod yn llwyddiant, mae arnom angen eich help chi! Gweler yma.

Cofiwch: Mae pawb angen Cwtsh!

Rydym yn gynhyrfus iawn ynghylch Cwtsh ac yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn fuan!